Deed jij de afgelopen 5 jaar zelf metingen voor een burgerwetenschapsproject? Of denk je er over na om mee te gaan doen? Dan zijn wij op zoek naar jouw ervaringen! Wil je dan voor 15 april deze enquête  invullen? Wij willen graag weten waarom jij zelf metingen doet en hoe burgerwetenschap nog effectiever en succesvoller kan worden ingezet. Het invullen van de enquête kost u 10 tot 15 minuten.

Smart Emission

De vragenlijst is ontwikkeld in het Smart Emission 2 project. Hierin doet de Radboud Universiteit in Nijmegen onder andere onderzoek naar deelnemers aan burgerwetenschapsprojecten op het gebied van luchtkwaliteit en/of geluid. Je kunt denken aan projecten waar burgers zelf met sensoren meten in hun eigen straat. De enquête is opgesteld in samenwerking met onder andere Samen Meten van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en een aantal gemeenten. 

Wat willen we van jou weten?

We zijn geïnteresseerd in jouw motivatie om zelf metingen te doen. We willen graag inzicht krijgen in de opbrengsten van jouw deelname aan een burgerwetenschapsproject. Daarnaast zijn we benieuwd wat je vindt van jouw rol in een project. Maar ook hoe je zelf de toekomst ziet van burgerwetenschap van milieumonitoring. 

Met de resultaten van de vragenlijst leren we meer over wat een project succesvol maakt en wat de opbrengst is voor de deelnemers en de belanghebbenden zoals gemeenten. Van die inzichten kunnen we in andere projecten dan weer gebruik maken. In het bijzonder voor Samen Meten betekent het dat we onze ondersteuning van citizen science initiatieven kunnen verbeteren.

Burgerwetenschappers denken mee

Naast de Radboud Universiteit, Samen Meten, en een aantal gemeentes heeft ook een groep van burgers meegedacht over de vragenlijst. Zij wonen in de regio Arnhem en Nijmegen en meten zelf ook met sensoren luchtkwaliteit en/of geluid. Daarmee is het maken van de vragenlijst zelf eigenlijk ook een citizen science project. Het projectteam hoopt dat deze enquête ook burgers uit andere steden en regio’s van Nederland bereikt, om zo een breed beeld te krijgen over hoe burgerwetenschap van milieumonitoring leeft in Nederland.