The Greenland, DCMR en het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) organiseren een workshopreeks met en voor de meetgroepen in de provincie Zuid-Holland. De eerste twee workshops in Den Haag en Gouda gingen over hoe je een meetproject opstart en hoe je vervolgens een meetplan maakt. De derde en vierde workshop, in Delft en in Leiden, gingen over data-analyse en het vertellen van een verhaal aan de hand van je data.

Workshop 3: aan de slag met de Samen Analyseren Tool

Als je meet, dan is het op een gegeven moment tijd om je opgehaalde data te analyseren. Om hierbij te helpen heeft Samen Meten de Samen Analyseren Tool ontwikkeld. Tijdens workshop 3 konden deelnemers na een korte toelichting van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) met de tool aan de slag. Deelnemers deden dit door data uit hun eigen project of gemeente in de tool te laden, en konden via een aantal analyses de metingen bekijken. Al snel verschenen er tijdreeksen, dag- en maandgemiddelden en pollutierozen op het scherm. Voor veel deelnemers maakte de analyse de data inzichtelijker. En een aantal ontdekten zelfs verschillen in de meetwaarden van groepen sensoren op verschillende plekken in de stad (bijvoorbeeld in het noorden en zuiden). Het RIVM kreeg daarnaast nog een hoop nuttige feedback voor de verbetering van de tool.

Deelnemers aan de slag en met elkaar in gesprek tijdens workshop 3 in Delft. 

Workshop 4: verhalen vertellen met data

Workshop 4 was in Leiden en ging dieper in op het vertellen van een verhaal aan de hand van metingen. Kees Sommers van de Hogeschool Den Haag liet verschillende manieren van datavisualisatie zien. Daarbij gaf hij bepaalde zaken aan om op te letten, wil je zo goed mogelijk je verhaal overbrengen. Het belangrijkste is om goed na te denken over welk verhaal je precies wil vertellen, dan kun je de visualisatie daar zo goed mogelijk op aan laten sluiten. 

Presentaties en workshops in Leiden. Ruud van Munster en Els Jansen (aangesloten bij Luchtkwaliteit in Beeld) gaven een presentatie over de Digital Pollution Painter. Eerder is door Luchtkwaliteit in Beeld, samen met de Universiteit Leiden een opstelling met fotocamera ontworpen die inzicht geeft in de luchtvervuiling. Daar is nu dus ook een digitale versie van. De software hiervan komt uiteindelijk openbaar. Aan het einde van de workshop zijn beide manieren nog ingezet om een groepsfoto te maken, waaraan we dus kunnen afleiden hoe goed de luchtkwaliteit was. Zie hieronder het resultaat!

 

Presentaties en workshops in Leiden

Groepsfoto gemaakt met de Digital Pollution Painter

Groepsfoto gemaakt met de Digital Pollution Painter. Op de foto is ook de strip met led verlichting te zien die gebruikt wordt voor de analoge foto’s.