De provincie Flevoland gaat binnen het Schone Lucht Akkoord de luchtkwaliteit in de hele provincie meten. Dit doet ze niet alleen, maar samen met de inwoners. Alle inwoners in de provincie Flevoland kunnen zich hier binnenkort voor aanmelden.  

Meetnet van sensoren 

Naast het nieuwe, officiële meetstation dat onlangs is geïnstalleerd in Almere, zet de provincie ook fijnstofsensoren in. Er komt een vast raster van Ohnics sensoren op publieke plaatsen door heel Flevoland, bijvoorbeeld op scholen of gemeentehuizen. Daarnaast zijn er 200 SDS011 sensoren beschikbaar voor inwoners van de provincie.  

Aanmelden 

In augustus komt de website van het project online. Dan is er meer informatie over het project beschikbaar en starten ook de aanmeldingen. De Natuur en Milieu Federatie Flevoland (NMFF) gaat de deelnemers begeleiden en ondersteunen.  

Het meetnet is een samenwerking van de provincie Flevoland, Gemeente Lelystad, Gemeente Almere, NMFF, Ohnics, GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Flevoland, TNO, RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), de provincie Zuid-Holland en de overige Flevolandse gemeenten.