logo MySense

MySense: samen meten we luchtkwaliteit in de agrarische regio van Horst  aan de Maas en Land van Cuijk.

Naar aanleiding van de nieuwbouw van mega ondernemingen voor varkens- en kippenvlees en een enorm mestverwerkingsbedrijf in Grubbenvorst, en het gemis aan lokale meetgegevens en monitoring van luchtkwaliteit hebben omwonenden dit lokale “Samen Meten” initiatief genomen. Uniek voor Nederland is dat dit project zich toegespitst heeft op  fijnstof- en gas-metingen in een agrarische omgeving.
 

Sensorkits

Geïnspireerd door vele burgerinitiatieven in stedelijke gebieden (verkeers)gebieden  zijn door de vereniging Behoud de Parel een drietal typen van sensorkits ontwikkeld. 

Pagode kit MySense

Het eerste oudste type is een 'pagode' (PVC regen opvangbak) kit. Deze kit is modulair opgebouwd als vrij letterlijk een soort van “Lego” steentjes: modulair en uit te breiden met vele sensors, een grote selectie aan dataformaten, sensor configuratie en management. De Pagode communiceert met internet via LAN, wifi of GPRS en t.z.t. via LoRa met een draadloos bereik van ca 2.5km. 

Het tweede model is het 'lantaarn' (PVC riool ontluchtingsbuis) type en is uitgerust met fijnstof en meteo sensors en GPS en communiceert om betrouwbaarheids-redenen via het LoRa TTN (internet der dingen) netwerk naar Internet. Deze meetkit herkent automatisch welke soort en type sensor er in zit zodat de wisseling van sensor eenvoudig gaat. Er is uitvoerig gebruik gemaakt van de laatste sensor en software ontwikkelingen in binnen en buitenland.

Het derde 'solar' type is gebaseerd op het het Lantaarn type en is uitgevoerd met zonnecollector en accu. Hierdoor is deze kit onafhankelijk van een stopcontact.

Sensoren

De meet- en uitvoer mogelijkheden van de kits:

 • sensors:
  • fijnstof (Nova, Plantower, Sensirion en/of Dylos),
  • gassen (Alpha Sense: o.a. ammoniak, Spec: stikstof-, koolstof-,waveloxides en ozon en VOS-gas via Bosch meteosensor),
  • meteogegevens (sensors van Adafruit, Bosch en Sensirion)
 • metadata (type sensor, locatie en tijd via GPS)
 • data communicatie via Internet verbindingen (LAN, WiFi, G4, LoRaWan)
 • grote verscheidenheid van data archivering: spreadsheet/CSV, InfluxDB, MySQL database, HTTP proxy, en Mosquitto (MQTT),
 • visualisatie via een mini oled display, kleuren led en interactieve grafieken op de website, en dataportalen van derden
 • management: remote control en software updates via internet en wifi, en uitgebreide kalibratie van de sensoren

De kalibratie van een paar gassen is  in 2018  onderzocht  bij GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst)  Amsterdam. De conclusie is dat het meten van gassen met gassensoren wel kan maar te kostbaar is voor dit initiatief.

De kalibratie van fijnstof sensoren is ter hand genomen. Enkele meetkits zijn hiervoor geplaatst bij landelijke meetstation van RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in Vredepeel.
Alle documentatie (bouw, tips, kalibratie, ervaringen, etc.) en software (Python en MicroPython) is open source en is beschikbaar gesteld via Github. Zie ook de MySense Samen Meten 
pagina van Behoud de Parel.

Uitbreiding meetlocaties

Stichting BurgerWetenschappers Land van Cuijk in de regio St. Anthonis (Land van Cuijk) is begin 2019 van start gegaan met MySense. Eind 2019 zijn met ondersteuning van de gemeente 10 meetkits operationeel. Er volgt in Land van Cuijk een uitbreiding in 2020 met 10-20 meetkits. Bij een paar ondernemers in de gemeente Venray en St. Anthonis worden een 20-tal MySense solar meetkits rond het bedrijf geplaatst. Bij een onderneming gaan verschillende partijen samenwerken: de ondernemer, Dierenbescherming Nld, WUR Wageningen University &Research (Wageningen University &Research) Lifestock, HBO Fontys Venlo en ver. Behoud de Parel (MySense).

Meer MySense

Meer informatie, zoals de  voortgang van MySense, resultaten, FAQ, grafieken met meetgegevens van landelijke meetstations in de regio Limburg, is te vinden op de website van Behoud de Parel.

De uitgebreide project documentatie, rapportages en software is vrij beschikbaar en is te downloaden via GitHub.

MySense heeft samen met Fontys GreenTechLab in Venlo met een tiental LoRa TTN meetkits deelgenomen aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2017 Vuurwerkproject.

De luchtkwaliteismetingen zijn te zien op de RIVM dataportaal en Luftdaten.info (initiatief in Stuttgart) en AirTube.

In het kader van “citizen science in beeld” heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)) een filmpje gemaakt van de MySense Pagode sensorkit  ontwikkeling.