De wijk Maaspoort in Den Bosch ligt ingeklemd tussen de A2 en A59. Daarnaast is er ook nog de Maaspoortweg. Deze weg gaat met een lus door de wijk en is door de ligging van enkele andere wijken ten opzichte van de snelwegen een belangrijke uitvalsweg. Hierdoor is het in de spits erg druk. Omwonenden vragen zich daarom af hoe het op straatniveau gesteld is met de luchtkwaliteit.

Geïnspireerd door de opzet van andere experimenten is er in Den Bosch een groep vrijwilligers aan de slag gegaan. De drijvende kracht achter dit project is de community van The Things Network in Den Bosch, dat landelijk een gratis openbaar netwerk voor sensoren uitrolt. Deze techniek heet LoRaWAN en heeft een veel groter bereik dan WiFi terwijl het energieverbruik veel lager is. Dit maakt het dus mogelijk om ook op plekken te meten waar niet direct een internetaansluiting voorhanden is. De keuze voor de sensor is gevallen op de Shinyei PPD42NS gekozen. Het geheel is in een weerbestendig huisje geplaatst.

maaspoort_meet_loranode

 

 

 

 

De LoRa-node.

In februari 2017 zijn de metingen begonnen.

Geleerde lessen:

  • De sensoren zijn goed blijven functioneren in weer en wind en vertoonden ook onderling samenhang.
  • Het bleek lastig om de (relatieve) meetwaarden om te rekenen naar een gangbare eenheid voor fijn stof. Dit houdt in het bijna niet mogelijk is om uitspraken over de luchtkwaliteit te doen.
  • Er was veel animo in de wijk om de luchtkwaliteit te meten, maar slechts een beperkt aantal vrijwilligers kon ook echt bijdragen in praktische zin, bijvoorbeeld bij het solderen, experimenteren en rekenen. Daardoor zijn niet alle gestelde doelen gehaald.
maaspoort_meet_kastje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Things Network meetkastje met daarin de sensor

Het project  is inmiddels formeel afgerond en aan de sensoren wordt niet meer ontwikkeld. De bestaande sensoren worden wel nog passief gemonitord en eventuele nieuwtjes zullen op deze site geplaatst blijven worden. Op dit moment wordt de datastroom van “Maaspoort Meet!” toegevoegd aan het dataportaal van het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). Dit dataportaal is in ontwikkeling en bedoeld om sensordata van de leefomgeving centraal te ontsluiten.

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Martijn Quaedvlieg. Of kijk op de website.

Bron foto: Martijn Quaedvlieg