TTN

Luchtkwaliteit doorgeven via LoRa

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) gebruikt voor Citizen Science metingen op het gebied van luchtkwaliteit vooral WiFi netwerken om de data van de meetkits over het Internet naar een server te versturen. Als er vaak en vooral veel data moet worden overgezonden is WiFi een handige methode. In verschillende gevallen is er echter niet zo veel data te verzenden en dan kan communicatie via LoRa een goed alternatief zijn. Zeker in situaties waar geen uitgebreide WiFi voorhanden is kan LoRa een uitkomst bieden. Denk bijvoorbeeld aan open gebieden buiten de steden. Ook in steden heeft het veel voordelen om overal een sensor neer te kunnen zetten, zonder voor WiFi dekking te moeten zorgen.

Als test van communicatie met behulp van LoRa zijn “The Things Network” (TTN) en het RIVM een project aan het opzetten om luchtkwaliteit, gemeten met simpele en goedkope stofsensoren, via LoRa naar een database van het RIVM te zenden. De resultaten zullen real-time op het dataportaal van het RIVM worden weergegeven. Een mooie eerste toepassing is om met stofsensoren de smogpiek van vuurwerk te meten.

Bij de jaarwisseling van 2016/2017 hebben vrijwilligers samen met het RIVM op circa 80 locaties het effect van vuurwerk op de stofconcentraties gemeten. De gebruikte goedkope sensoren, die allemaal via WiFi communiceerden, bleken goed in staat om deze piek te registreren. Bij de jaarwisseling 2017/2018 is er een nieuwe uitdaging bijgekomen: de resultaten van de sensoren via LoRa verzamelen. Iedereen kon meedoen met het LoRa/Vuurwerk experiment. Ook nu, na het vuurwerkexperiment, kunnen data gedeeld worden. Voor het meten van stof van vuurwerk kunnen verschillende goedkope sensoren (< 20 EURO) worden gebruikt.  Voor twee van die sensoren, de Nova SDS011 en de Shinyei PPD42,  heeft het RIVM samen met The Things Network aansluitschema’s gemaakt, inclusief software om ze vanaf een ESP of Arduino uit te lezen. De informatie en software komt in fases op de Github pagina van Samen Meten.  Ook wordt de vorm van het via LoRa door te geven datapakket gespecificeerd.

Voor informatie over het vuurwerkexperiment  van 2017/2018 en voor informatie over de bruikbare sensoren, zie de volgende links:

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/vuurwerkexperiment-20172018

https://www.samenmetenaanluchtkwaliteit.nl/sensoren-voor-fijn-stof-pm25…