Project Samen Meten aan de Leefomgeving (SMAL) Zeist is een burgerinitiatief dat sinds oktober 2018 luchtkwaliteit meet met sensoren. In het project worden nieuwe soorten meetstations ontwikkeld, zelf gebouwd en geplaatst bij deelnemers. Wees welkom om je aan te melden en mee te meten!

SMAL Zeist is een bottom-up initiatief, wat betekent dat het is opgezet en wordt geleid door inwoners zelf. Voor het project is een coöperatie genaamd Coöperatief Meten Natuurlijk U.A. opgericht. SMAL Zeist werkt samen met de gemeente Zeist en Provincie Utrecht en met Meet Je Stad Amersfoort.

In de verschillende projecten houden burgers zich bezig met het meten aan de natuur en de leefomgeving, zoals luchtkwaliteit. Het doel is om onafhankelijk, hoogfrequent en fijnmazig te meten aan de leefomgeving.  Binnen het project wordt er met Sensor.Community sensoren gemeten. Deze sensoren meten fijnstof (PM2.5, PM10), temperatuur, relatieve luchtvochtigheid en luchtdruk.  Inmiddels zijn er 11 meetstations en 79 deelnemers. 

 

De meetgegevens worden door SMAL Zeist inzichtelijk gemaakt voor bewoners en organisaties, zoals de gemeente, het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) en de omgevingsdient. Op het Samen Meten dataportaal zijn de sensoren zichtbaar. Ook op de eigen website van SMAL Zeist worden 'real-time' resultaten gerapporteerd per wijk. Daarnaast kun je per meetstation de  gegevens bekijken, deze zijn wat technisch georiënteerd. De meetgegevens worden ook in een technisch formaat gepubliceerd. Dit biedt andere onderzoekers en initiatieven de mogelijkheid om de meetdata in te lezen en te gebruiken voor andere doeleinden.  

In de Jaarrapportage juli 2019(PDF) wordt beschreven wat er tot dan toe allemaal is gedaan en welke inzichten dit heeft opgeleverd.

Bewoners van de gemeente Zeist kunnen zich via de email aanmelden als ze een meetstation willen plaatsen in hun eigen omgeving. Op de website van SMAL Zeist lees je meer over het initiatief.