Sinds begin 2024 doet het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) mee met het Europese project more4nature with Citizen Science. Het doel van het project is vergroten van de rol van burgerwetenschapsinitiatieven, zodat citizen science gegevens worden gebruikt bij de naleving van milieuwetgeving. 

More4nature team op bezoek bij de European Environmental Agency in Kopenhagen

Verschillende thema's

More4nature duurt vier jaar en omvat de thema’s ontbossing, biodiversiteit, en milieuvervuiling. Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) richt zich binnen het project vooral op luchtkwaliteit. Met Samen Meten laten we zien dat burgermetingen kunnen bijdragen aan het monitoren van luchtkwaliteit, en aan het onder de aandacht brengen van het probleem en de dialoog daarover tussen burgers en overheid. Maar de betekenis voor beleid zou zeker nog uitgebreid kunnen worden. Er is voor ons daarom binnen dit project veel kennis die we kunnen delen, en we kunnen veel leren van andere luchtkwaliteitpartners maar ook van hoe ze het bij andere thema’s aanpakken.

In more4nature kijken we naar welke Europese en nationale wetgeving er is, en hoe burgerinitiatieven of citizen science data daar een rol in kunnen krijgen. Ook praten we met beleidsmakers op allerlei niveaus. Om te beginnen zijn we al op bezoek geweest bij het Europese Milieuagentschap in Kopenhagen om ze daar te vertellen wat je allemaal kunt met citizen science data.

Internationale samenwerking

IHE Delft leidt het more4nature-project en brengt 21 partnerorganisaties samen die Citizen Science gaan gebruiken om de wijdverbreide aantasting van het milieu in Europa, Latijns-Amerika, Afrika en Azië aan te pakken. De partners komen onder andere uit het Verenigd Koninkrijk, Bolivia, Denemarken, Noorwegen, Spanje, Duitsland, België, Oekraïne, Portugal, Polen en Nederland.