IoT Apeldoorn meet temperatuur, fijnstof en geluidshinder. Je kunt er terecht om je eigen meetkastje te bouwen en kennis uit te wisselen over uiteenlopende onderwerpen tijdens meet-up avonden.

IoT-netwerk

IoT Apeldoorn is een stichting die zich inzet voor de verbinding en uitbreiding van Internet of Things netwerken en het gebruik ervan. Een IoT-netwerk is een openbaar netwerk dat bestaat uit LoRaWAN gateways. LoRaWAN staat voor Long Range Wide Area Network. Via deze gateways kunnen apparaten, machines en gebouwen, zoals fijnstof meetkastjes, data verzenden naar het internet. Een soort wifi verbinding in de openbare ruimte dus. Het is een veelgebruikte techniek om data van een meetkastje naar een database te sturen. 

IoT Apeldoorn is in 2016 opgericht om dit 'wifi-netwerk' in Apeldoorn op te zetten en te onderhouden. Apeldoorn heeft inmiddels één van de best dekkende LoRa-netwerken van Europa. Het netwerk wordt gebruikt voor het meten van hittestress, fijnstof, wijk-energieverbruik, parkeergelegenheid, gebruik van snelfietspaden, en geluidsmetingen. 

Activiteiten van IoT Apeldoorn

Naast het onderhouden van het IoT-netwerk organiseert IoT Apeldoorn een paar keer per jaar activiteiten, zoals lezingen en workshops, om kennis te delen over IoT, fijnstof, en geluid.  Via de eigen Meetup pagina worden nieuwe bijeenkomsten  aangekondigd en kun je je aanmelden. 

Fijnstof en temperatuur meten

In 2020 heeft IoT Apeldoorn eigen meetkastjes ontworpen om fijnstof en temperatuur te meten. Deze kun je met hun hulp zelf bouwen. De sensor is gebaseerd op de sensor van Sensor.Community.

In 2020-2021 heeft IoT Apeldoorn met de gemeente Apeldoorn samengewerkt om hitte in de stad in kaart te brengen. In het centrum van de stad werd de Marktstraat verbouwd tot een groenere straat. Om het effect hiervan te meten op de temperatuur hebben ze meetkastjes opgehangen rondom de Marktstraat, in buitenwijken en buiten de stad. 

Geluid meten

Sinds 2024 beschikt IoT Apeldoorn ook over geluidsensorkits. In Apeldoorn zijn er zorgen over geluid vanwege onder andere (vlieg)verkeer, evenementen, industrie en warmtepompen. Daarom is er eerst een community avond gehouden over geluid; hoe neem je het waar en hoe meet je het. In april 2024 hebben 20 vrijwilligers tijdens een community avond LoRaWan geluidmeters gebouwd.

Foto van de geluidmeter

De geluidmeters zijn inmiddels in gebruik en goed zichtbaar op het Samen Meten dataportaal en op de kaart van Sensor.Community. Deze sites geven geografisch iedere 2,5 minuten de gemiddelde en maximale geluidssterkte (dBA) weer. De geluidmeter meet echter ook het geluidsbeeld (spectrum). Op de site van IoT Apeldoorn is het complete geluidsbeeld in de vorm van een 'heatmap' zichtbaar.  Deze site is nog experimenteel, maar geeft al een goed inzicht in het soort geluid, bijvoorbeeld: tonaal geluid, verkeer, of laagfrequent dominant geluid. 

Meedenken?

De community en resultaten van IoT Apeldoorn zijn volop in ontwikkeling. Zo wordt er bijvoorbeeld nagedacht over hoe geluid op een heatmap moet worden geïnterpreteerd, en hoe je een compleet geluidsbeeld universeel  in een bericht kan verzenden en begrijpelijk op een dashboard kan tonen. IoT Apeldoorn wil hier graag met anderen ervaringen delen, neem vooral contact met ze op!