Het Experiment ...

kaart_sensoren_exp

Wat wil de 'Citizen' met Citizen Science? Wij / jullie zijn zelf natuurlijk ook Citizens. Vandaar een experiment: onderzoeken of het effect va vuurwerk met een simpele Shinyei stofsensor gemeten kan worden. 

 

shinyei

Het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft aan het einde van het symposium 40 vrijwilligers gezocht die:

  • Een simpele stofsensor mee naar huis willen nemen;
  • De sensor aan hun WiFi willen koppelen;
  • Een simpele behuizing willen maken;
  • Actief feedback willen geven over het experiment, sensor, interface, communicatie, website, presentatie.

Nodig enthousiasme, circa 2 uur en minimaal 0,25 EURO

Er was zeer veel belangstelling om mee te doen.

 

Ter illustratie het resultaat van enkele metingen met simpele sensoren gedurende de jaarwisseling 2015 / 2016:

Vuurwerkmetingen