Het is de vierde keer dat het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) in samenwerking met burgerwetenschappers een vuurwerkexperiment organiseert. Het aantal sensoren groeit ieder jaar. Vorig jaar waren ruim 200 sensoren aangesloten; momenteel staan er al rond de 750 sensoren voor fijn stof op het portaal. Ruim 450 daarvan leveren metingen via het Luftdaten project. 

In de periode rondom Oud en Nieuw zorgen we voor een hogere tijdsresolutie op ons Samen Meten dataportaal. Hierdoor worden de fijnstofdata om de 5 tot 10 minuten opnieuw weergegeven. Zo monitoren we de gevolgen van het afsteken van vuurwerk nauwkeuriger dan met de gebruikelijke uurlijkse schaal. 

Resultaten 2019-2020

Om 02:00 op 1 januari zijn de metingen en visualisaties in een filmpje gecombineerd. Het filmpje is beschikbaar op onze website .

Eerste resultaten analyse

Het was erg mistig in praktisch het hele land gedurende de jaarwisseling en de nacht. Omdat de goedkope sensoren voor stof het vocht als deeltjes tellen  lieten alle sensoren al ruim voor middernacht (erg) hoge concentraties zien. Op samenmeten.rivm.nl waren bijna alle meetpunten  rood gekleurd. Omdat de hoeveelheid vocht over het land nog wel varieerde was er ook nog veel spreiding in de resultaten van de sensoren. De vijf-minuut gemiddelde concentraties van de individuele sensoren zijn in onderstaande figuur weergegeven. 

Sensoren, 5minuut gemiddeld

Er zit veel ruis in de resultaten door de verstoring van de mist. Als de gemiddelde waarden van de sensoren worden genomen ontstaat een vertrouwd beeld, zie hieronder.

Sensoren gemiddeld

In vergelijking met de resultaten van de jaarwisseling 2018/2019 is de piek van de gemiddelde waarde iets hoger, 500 ug/m3 in plaats van 300. Het niveau van voor de jaarwisseling was vorig jaar ook lager dan dit jaar (er was geen mist vorig jaar).  Het is wel opvallend dat de concentraties langer hoog blijven. Dit zal deels door het vocht in de lucht komen maar ook deels omdat de resten van het vuurwerk minder snel verwaaiden dan vorig jaar het geval was.

 

Resultaten officiele metingen luchtmeetnet.nl

Op de officiele meetstations zijn zeer hoge concentraties gemeten. De hoogste concentratie fijn stof is gemeten op een meetstation in Heerlen. Daar werd een gemiddelde uurconcentratie van 1235 microgram fijn stof per kubieke meter lucht gemeten.  Zie https://www.rivm.nl/nieuws/kortstondig-smog-door-vuurwerk.

Missing media item.