De “Samen Analyseren” tool is een interactieve website voor het ontdekken en analyseren van de data gemeten door luchtkwaliteitssensoren.
De link naar de tool is: https://analyseren.samenmeten.nl/ 

Hieronder volgt een uitgebreide gebruikershandleiding bij de tool.
De broncode van de tool is beschikbaar via GitHub: https://github.com/rivm-syso/Analyse-Together