De “Samen Analyseren” tool is een interactieve tool voor eenvoudige datavisualisatie van luchtkwaliteitssensoren. De link naar de tool is: https://analyseren.samenmeten.nl/
Dit document bevat een korte gebruikershandleiding bij de tool. De broncode van de tool is beschikbaar via GitHub: https://github.com/rivm-syso/Samen-analyseren-tool.