Meetspecialisten praten elkaar bij

In de ochtend voorafgaand aan het symposium Samen Meten 2017, kwamen meetspecialisten uit Nederland en België bijeen om te praten over de kwaliteit van luchtsensoren. Er zijn die ochtendpresentaties gegeven door GGD Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst (Gemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst) Amsterdam, DCMR en RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu). De presentaties  kunt u hier vinden.

Oscar Reinders (GGD Amsterdam) – Kwaliteit alternatieve meetmethoden
Peter van Breugel (DCMR) – Beoordelingskader sensoren
Jan Vonk (RIVM) – AirSensEUR
Joost Wesseling (RIVM) – Analyse NO2 sensoren op Utrecht Science Park