Vlammen openhaard

Inleiding

Benzeen is een cirkelvormige koolwaterstof die hoofdzakelijk wordt uitgestoten door het wegverkeer. Andere bronnen zijn houtkachels en open haarden. Ruim de helft van het benzeen in onze lucht is afkomstig uit het buitenland.

Gezondheidseffecten

Benzeen heeft een vergiftigende werking op het bloed en bloedvormende weefsels. Daarnaast kan benzeen leiden tot leukemie en is dus kankerverwekkend.

Typische concentraties

De benzeenconcentraties in Nederland variëren van circa 0,3 µg/m3 in het noorden tot circa 0,6 µg/m3 in het zuiden. In grote steden zijn de concentraties ongeveer 1 µg/m3. Als gevolg van de uitstoot van chemische industrie, ligt de concentratie in het Rotterdams havengebied een stuk hoger.

Wettelijke grenswaarden

In Nederland geldt een grenswaarde van 5 µg/m3 en een streefwaarde van 1 µg/m3 .

Meten van benzeen

De concentraties in Nederland zijn ver onder de grenswaarde. Daarom wordt er momenteel niet officieel gemeten voor benzeen.

Eisen voor het meten van benzeen

Niet van toepassing.

Bron afbeelding: Beeldbank RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu)