Dit is een afbeelding van de Airbox in Eindhoven.

 

 

 

 

 

 

 

 

In het najaar van 2013 is het Innovatief Luchtmeetsysteem (ILM) in Eindhoven geïnstalleerd [1]. “De 35 Airboxen die AiREAS in Eindhoven heeft geplaatst, meten fijnstof, ultrafijnstof, NO2 en ozon. Dertig van deze kastjes hebben een vaste plek aan lantaarnpalen verspreid over de stad, vijf worden mobiel ingezet. Dit gebeurt bijvoorbeeld bij evenementen of calamiteiten.”.
Het gaat hier om relatief dure sensoren: de Airboxen ontwikkeld door ECN. Enkele Airboxen zijn uitgebreid met meetinstrumentatie voor ultrafijn stof. Validatiegegevens van de metingen zijn, voor zover bekend, niet openbaar. De data zelf is wel openbaar en kan worden gedownload vanaf de website http://data.aireas.com/csv/. De metingen worden niet opgezet/beheerd door burgers. Burgers worden wel bij verschillende spin-offs betrokken.

[1] http://www.aireas.com/luchtmeting/view

Dit is een kaart van de locatie van airboxen in Eindhoven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bron afbeeldingen: AiREAS